176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) az 50 m2 -nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;

d) a hitéleti rendeltetésű épületre;

e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett,

helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

g)  azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső  hőnyereség a rendeltetésszerű

használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges,

illetve alakul ki;

h) a műhely rendeltetésű épületre;

i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

 

Megjegyzések:

(2) a) társasházi lakások esetében természetesen az 50nm-nél kisebb lakásra is ki kell állíttatni az Energetikai Tanúsítványt.

b) nyaralókra nem vonatkozik a rendelet,

e) műemléknek nyilvánított épületekre szintén nem kötelező kiállíttatni az Energiatanúsítványt (múzeumok, levéltárak.....)

 

(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik érvényes
energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

a) új épület építése;

b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)

ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy

bb) egy évet meghaladó bérbeadása;

c) 1000 m2 -nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

 

Megjegyzések:

ba) 2013-tól az eladásra meghírdetett ingatlanok esetében, már a hirdetésben szerepelnie kell, hogy az ingatlan milyen energetikai besorolást kapott,

bb) 2015-ig nem kötelező a bérbeadás esetén a tanúsítás

 

2. § E rendelet alkalmazásában

a) energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetési egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza;

b) hasznos alapterület:  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet fogalommeghatározásának keretein belül valamennyi épületszint hűtött-fűtött helyiségei alapterületének összege;

a) A tanúsító az elkészült Energetikai Tanúsítványt a VÁTI központi adatbázisába küldi be, amelyet szúrópróbaszerűen ellenőriznek.

 

(4) Nem kell tanúsítványt készíteni

a) a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;

b)  ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;

c) az épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy éves, vagy annál rövidebb idejű bérbeadása esetén.

 

A tanúsítást végző

9. § (1) E rendelet szerinti tanúsítási tevékenységet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Jr.), illetve az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Émer.) előírásainak megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező szakmagyakorló (a továbbiakban: tanúsító) végezheti, ha a Jr., illetve az Émer. előírásai szerint teljesítette az energetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket.

 

Megjegyzések:

Csak olyannal végeztessük el a tanúsítást, aki szerepel a kamarai nyilvántartásban.

Egy tanúsítvány ára nm-től függően 15-30 000Ft között mozog. Ha nagyon olcsó egy tanúsítvány, az valószínűleg nem is lesz hiteles!

Ellenőrizze a tanúsítót!

 

 

Szeretném megnézni mennyibe kerül az Energetikai Tanúsítvány elkészítése

 

A lakásfelújítás munkáit is elvégezzük, mely után javul ingatlanának energetikai besorolása

 

 

 

40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

 

 

A legfontosabb változások 2013-tól: 

 

- Az állami tulajdonú közhasználatú épületekre vonatkozó szabályozás szigorodott. Eddig csak 1000m2 felett volt kötelező energetikai tanúsítványt készíttetni, 2013-tól már az 500 és 1000 m2 közötti hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén is kell.

 

- Az ingatlanok eladásakor vagy bérbeadásakor a hirdetésekben meg kell jelölni az energetikai besorolást, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll;

Tehát itt nem tette kötelezővé a rendelet a tanúsítvány meglétét, amennyiben rendelkezésre áll, akkor kell a hirdetésben feltüntetni. 

 

- az ingatlan-adásvételi, illetve bérleti szerződésekben meg kell jelölni a tanúsítvány azonosító kódját, és a vevő/bérlő nyilatkozatát arról, hogy a tanúsítványt átvette;

Igazából ez jelenti a kötelezőséget, hiszen nyilatkozni kell az adás-vétel során a feleknek, hogy megtörtént az energetikai tanúsítvány átadása- átvétele.

 

- a tanúsítványok kötelező eleme lett a felújítási javaslat, kivéve, ha nem lehet költséghatékony felújítást végezni;

Nagyon fontos kiegészítés, hiszen sok elkészült tanúsítvány nem tartalmazott ilyen részt, pedig a vevő számára fontos útmutatás a felújítási munkák tervezésében.

 

- a tanúsítványokról központi nyilvántartás készül és lesz minőség-ellenőrzés is.

A földhivataloknak nem kötelező ellenőrizni a tanúsítványok meglétét, de az elkészült energetikai tanúsítványok egy központi adatbázisba kerülnek feltöltésre, melyből bármikor ellenőrizhetővé válnak.

 

Töltse ki az INGYENES Árajánlat kérőt, és tudja meg mennyire energiatakarékos ingatlana!